Các mẫu bàn làm việc dành cho Designer sáng tạo và độc đáo giúp khơi nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các “tuyệt phẩm” ra đời. LUZO DESK nghiên cứu và tích hợp nhiều công năng chỉ dành riêng cho một Designer