Dòng sản phẩm bàn làm việc dành riêng cho các thành viên gia đình Marketer. Với tiêu chí tạo ra sự thoải mái giúp kích thích sự sáng tạo, bàn làm việc LUZO DESK đồng hành cùng bạn, giúp bạn chinh phục mọi client khó tính nhất