LUZO DESK cung cấp đầy đủ các mẫu bàn chơi game/bàn streamer cao cấp. Với thiết kế rộng rãi, thoải mái, và những tính năng tích hợp chỉ có riêng đối với dòng sản phẩm Bàn Streamer tại LUZO DESK