Với thiết kế tối thiểu, bàn làm việc Studio LUZO DESKlà một sự lựa chon lý tưởng cho các phòng thu, studio nhỏ